აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის (კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით) საბოლოო შედეგები

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 01-04/34, 29.06 2018 ბრძანებით, რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის (კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით) საბოლოო შედეგები:

# სახელი, გვარი თანამდებობა
1 გირგვლიანი აკაკი პროფესორი
2 ბარდაველიძე ავთანდილ პროფესორი
3 ჭუმბურიძე მანანა პროფესორი