სამეცნიერო კონფერენცია - „ენა და კულტურა“

2019 წლის 31 მაისს, 1-2 ივნისს გაიმართება, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰუმანიტარულ-პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით „ენა და კულტურა“.