2018-2019 სასწავლო წლის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ბარიერგადალახული მაგისტრანტობის კანდიდატთა პირველადი შედეგები

2018-2019 სასწავლო წლის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ბარიერგადალახული მაგისტრანტობის კანდიდატთა პირველადი შედეგები.

იხილეთ თანდართული ფაილი