აწსუ საბიბლიოთეკო კორპუსის გახსნა და სამეცნიერო პიკნიკი 2018