საჯარო ლექცია: "თომას მანი, მარტინ ლუთერი და გერმანული სილიერება"