ცხადდება მიღება 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის პროგრამებთან დაკავშირებით

კორეის ევჰას ქალთა უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა სკოლამ (EHWA GSIS) გამოაცხადა მიღება 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის პროგრამებთან დაკავშირებით.
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 ოქტომბერი.

იხილეთ დანართი