განცხადება მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამაზე 2018-2019 სასწავლო წელს ჩარიცხული პირებისათვის სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 8 ოქტომბერს. პროგრამაზე ჩარიცხულ პირებთან საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა გაიმართება იმავე დღეს 15 საათზე უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზში.