ტომას ბატას უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა მიღებას

ტომას ბატას უნივერსიტეტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა) აცხადებს სტუდენტთა მიღებას 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის (იხილეთ დანართი).

აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა 2018 წლის 1 ნოემბერი.

დაწვრილებითი ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ვებ-გვერდზე:
https://www.utb.cz/en/university/international/students/exchange-students/incoming-students/

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი იხილეთ ვებ-გვერდზე: https://www.utb.cz/en/university/international/students/exchange-students/incoming-students/courses/