აწსუ აკადემიური საბჭოს არჩევნების შედეგები

ა/წ-ს 24 ოქტომბერს   ჩატარდა  აკადემიური საბჭოს არჩევნები (იხ. ბმული ფაილი)