აწსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების პირველადი შედეგები

ა/წ-ს 2 ნოემბერს  ჩატარდა  აწსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნები (კანდიდატურის შერჩევა) (იხ. ბმული ფაილი)