აწსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატურის დამტკიცება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილება № 208 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატურის დამტკიცების შესახებ.