პროფესიულ პროგრამებზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები და მათ მიერ წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა

იხილეთ ბრძანება პროფესიულ პროგრამებზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და მათ მიერ წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.