წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნების შედეგები

ა/წ-ს 9 იანვარს   ჩატარდა  წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნები (იხ. ბმული ფაილი)