სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული არჩევნების რეგისტრაციის საბოლოო შედეგები

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული არჩევნების რეგისტრაციის საბოლოო შედეგები

როლანდ კოპალიანი CV

დავით ნიშნიანიძე CV