საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ტომას ბატას უნივერსიტეტში, ზლინი, ჩეხეთის რესპუბლიკა

ტომას ბატას უნივერსიტეტი 2019 წლის 12 - 23 აგვისტოს აწყობს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლას. საზაფხულო სკოლა გთავაზობთ 7 სასწავლო კურსს. გარდა კურსებისა დაგეგმილია კულტურული ღონისძიებები.
დაწვრილებითი ინფორმაცია კურსების, სააპლიკაციო პროცედურების, სარეგისტრაციო თანხის და ა.შ. შესახებ იხილეთ ვებ-გვერდზე