ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ლატვიის რესპუბლიკის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო გამოყოფს სასწავლო და სამეცნიერო სტიპენდიებს 2019/2020 სასწავლო წლისთვის და სტიპენდიებს 2019 წლის საზაფხულო სკოლებისთვის.
სტიპენდიის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოში ონლაინ ვებ-გვერდის საშუალებით
1 თებერვლიდან 1 აპრილამდე.
დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული სტიპენდიების შესახებ იხილეთ ბმულზე