სსიპ აწსუ-ს მიერ საბანკო მომსახურეობაზე საბანკო დაწესებულებების შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ აწსუ-ს მიერ საბანკო მომსახურეობაზე ორი წლის ვადით საბანკო დაწესებულებების შერჩევის მიზნით (საკონკურსო პირობების შესაბამისად დანართი #1), დაინტერესებულმა საბანკო დაწესებულებებმა წარმოადგინეთ შეთავაზებები მიმდინარე წლის 11 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით (16.00 საათამდე) დალუქული ფორმით უნივერსიტეტის კანცელარიაში შემდეგ მისამართზე: თამარ მეფის ქუჩა #59, ადმინისტრაციული კორპუსი;
შენიშვნა: საკონკურსო შემოთავაზებები წარმოადგინეთ მაქსიმალურად დაზუსტებით. წარმოდგენილი საკონკურსო პირობების შემდგომ, ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.