რექტორის არჩევნები აწსუ-ში

2019 წლის 22 თებერვალს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები გაიმართა. აწსუ აკადემიურმა საბჭომ, უნივერსიტეტის რექტორად, მომდევნო ოთხი წლის ვადით, აირჩია პროფესორი როლანდი კოპალიანი.

იხ. ბმული ფაილი