თამთა ამირანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 23 მარტს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის    „დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამთა ამირანაშვილს სადისერტაციო ნაშრომის  „XX საუკუნის II ნახევრის ინგლისური და ამერიკული დისტოპიური რომანის სპეციფიკისათვის“ საჯარო დაცვა