ლიეტუვას განათლების გაცვლის მხარდაჭერის ფონდის სტიპენდიები კაუნასის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში 2019-2020

ლიეტუვას განათლების გაცვლის მხარდაჭერის ფონდი აცხადებს მოკლევადიანი სტიპენდიების კონკურსს 2019-20120 სასწავლო წლისათვის, მათ შორის კაუნასის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს
ონლაინ სააპლიკაციო ფომისათვის