საერთაშორისო კონფერენციები ხაზარის უნივერსიტეტში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

ხაზარის უნივერსიტეტი აკადემიურ პერსონალსა და დოქტორანტურის სტუდენტებს იწვევს ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე.
1. Air-Land-Sea Interactions ჰაერისა და ზღვის ურთიერთქმედება - 4-5 აპრილი, ბაქო
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული  
2. One Health: Problems & Solutions ჯანმრთელობა: პრობლემები და გადაჭრის გზები - 24-25 მაისი, ბაქო
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული