თამარ ირემაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 20 აპრილს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის „დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ირემაძის სადისერტაციო ნაშრომის „იმაჟიზმის ესთეტიკა და ეზრა პაუნდის ადრეული პოეზია (1911-1915)“  საჯარო დაცვა