მედიცინის ფაკულტეტის ატესტაციას დაქვემდებარებულ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი

გასაუბრების განრიგი

გვარი

სახელი

კორპუსი

საათი

თარიღი

აბულაძე

ნინო

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

14:00

27.05.2019

ალავიძე

ნატო

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

14:10

27.05.2019

გაბუნია

ქეთევანი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

14:20

27.05.2019

ჯავახია

მაკა

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

14:30

27.05.2019

ჟვიტიაშვილი

თენგიზი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

14:40

27.05.2019

გაბუნია

გიორგი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

14:50

27.05.2019

გრძელიძე

თაისა

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

15:00

27.05.2019

ერემეიშვილი

მერაბი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

15:10

27.05.2019

მენაბდე

დავით

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

15:20

27.05.2019

ნადირაძე

თეიმურაზი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

15:30

27.05.2019

უკლება

ქეთევან

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

15:40

27.05.2019

ჩაკვეტაძე

მაია

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

15:50

27.05.2019

ცაგარეიშვილი

კონსტანტინე

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

16:00

27.05.2019

ვალიშვილი

თამარა

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

16:10

27.05.2019

ფხაკაძე

ირინე

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

16:20

27.05.2019