მედიცინის ფაკულტეტზე ინგლისურენოვანი „სამკურნალო საქმის“ პროგრამისათვის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

გასაუბრების განრიგი

გვარი

სახელი

საკონკურსო თანამდებობა

კორპუსი

საათი

თარიღი

ვალიშვილი

თამარა

პროფესორი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

13:00

27.05.2019

ფხაკაძე

ირინე

პროფესორი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

13:10

27.05.2019

ჩიხლაძე

მანანა

ასოცირებული პროფესორი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

13:20

27.05.2019

ჯანელიძე

თამარი

ასოცირებული პროფესორი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

13:30

27.05.2019

კიკნაველიძე

კობა

ასისტენტ- პროფესორი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

13:40

27.05.2019

შონვაძე

დალი

ასისტენტ- პროფესორი

XXII (ახალი საბიბლიოთეკო)

13:50

27.05.2019