სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში”

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 2019 წლის 26 -27 ოქტომბერს ატარებს ექიმთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში” .
ინფორმაციისთვის გადადით კონფერენციის ბმულზე: https://atsu.edu.ge/Conferences/macm/