აწსუ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიური ფაკულტეტების ატესტაციას დაქვემდებარებულ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი