აწსუ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი

გერმანული ფილოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და გეოგრაფიის მიმართულებით ატესტაციას დაქვემდებარებულ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი