ატესტაციას დაქვემდებარებულ ასოცირებულ პროფესორთა საყურადღებოდ!

ასოცირებული პროფესორები, რომლებმაც გაიარეს გასაუბრება, გთხოვთ, გამოცხადდეთ სარეგისტრაციო კომისიაში მიმდინარე წლის 12 ივლისის ჩათვლით საატესტაციო ფურცლის გასაცნობად და ხელის მოსაწერად, I კორპუსი, I სართული, ოთახი # 1107.