ლევან შავაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 18 ივლისს 14 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება აგრარული ფაკულტეტის დოქტორანტ ლევან შავაძის სადისერტაციო ნაშრომის :“ ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზის სადედის გაშენების სქემის და ფიტოტექნიკური ოპერაციების ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა ალაზნის ველის აგროეკოლოგიურ სისტემაში“ საჯარო დაცვა.