საჯარო ლექცია “ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია“

 ლექცია ჩატარდება 2019 წლის 8 ივლისს  12:00 საათზე 1114 აუდიტორიაში. ლექცია ტარდება ამერიკისმცოდნეობის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში, რომელსაც წაიკითხავს საფრანგეთიდან მოწვეული სტუმარი, მიშელ რამიშვილი.