აწსუ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი

საინჟინრო-ტექნიკური, საინჟინრო-ტექნოლოგიური, აგრარული და საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტების ატესტაციას დაქვემდებარებულ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი