აწსუ ფაკულტეტები საბჭოს არჩევნების

ა/წ-ს 10 ივლისს   ჩატარდა  აწსუ ფაკულტეტების საბჭოს არჩევნები.    იხილეთ თანდართული ფაილი