მეხუთე ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა - აზია”

საინფორმაციო ცნობა №1

ძვირფასო კოლეგებო!

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  სილეზიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 2019 წლის 15-17 ოქტომბერს . ქუთაისში ატარებს მესამე ქართულ-პოლონურ სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას სატრანსპორტო ხიდი ევროპა - აზია

კონფერენციის სამუშაო თემები:

 • საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.
 • სამრეწველო და სპეციალური ტრანსპორტი.
 • მულტიმოდალური, ინტერმოდალური და კომბინირებული გადაზიდვები.
 • სატრანსპორტო ლოგისტიკა, ტრანსპორტის მენეჯმენტის და ეკონომიკის პრობლემები.
 • სატრასნპორტო საშუალებების წარმოების პერსპექტივები.
 • სატრასნპორტო და სამრეწველო მანქანების დინამიკა.
 • მანქანების დიაგნოსტიკა, სერვისი და ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი.
 • მასალათმცოდნეობა - ფრიქციული, ანტიფრიქციული, კონსტრუქციული და საექსპლუატაციო მასალები.
 • ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები.
 • ეკოლოგიის და ერგონომიკის საკითხები ტრანსპორტზე.
 • საკადრო და საგანმანათლებლო პოლიტიკა ტრანსპორტზე, სატარსნპორტო კანონმდებლობა.
 • ენერგეტიკული სისტემები.ელექტრომობილები.ენერგომომარაგება
 • სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.

მნიშვნელოვანი თარიღები

1. მოხსენების რეგისტრაცია და   რეზიუმეს მიღება 25 აგვისტო 2019 .

2. ინფორმაციის მიწოდება მომხსენებლებისათვის                                              მოხსენების რეზიუმეს მიღების შესახებ 15 სექტემბერი 2019

3. მოხსენებათა სრული ტექსტის მიღება 30 სექტემბერი 2019

4. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის                                            საფასურის გადახდა 30 სექტემბერი 2019

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: 4600, ქუთაისი, თამარ მეფის . №59, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონფერენციის ჩატარების დრო:       15-17 ოქტომბერი 2019 .

კონფერენციის სამუშაო ენები:          ქართული, პოლონური, ინგლისური, რუსული.

კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და კონფერენციის შრომების კრებული.

რეგისტრაცია: რეგისტრაციისათვის გამოგვიგზავნეთ შევსებული სარეგისტრაციო ბარათი მისამართზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  შემდეგი მონაცემებით:

სარეგისტრაციო ბარათი

ავტორების გვარ სახელი

სამუშაო ადგილი

თანამდებობა და სამეცნიერო ხარისხი

მოხსენების დასახელება და სამუშაო თემის ნომერი

პრეზენტაციის სავარაუდო ფორმა ზეპირი, პრეზენტაციის გარეშე, პოსტერები

საკონტაქტო ინფორმაცია ტელეფონი, ელ. ფოსტა

საორგანიზაციო კომიტეტი

საქართველოს მხრიდან

პოლონეთის მხრიდან

პროფ. ფრიდონ გოგიაშვილი, თავმჯდომარე

პროფ. იეჟი მარგიელევიჩი (თანა-თავმჯდომარე)

პროფ. ომარ კიკვიძე

პროფ. ანა სტელმახი

პროფ. გივი გოლეთიანი

პროფ. ტომაშ ფიგლუსი

პროფ. თამაზ ნატრიაშვილი

დოქტორი სტანისლავ კრავეცი

პროფ. გიორგი თუმანიშვილი

დოქტორი ზბიგნევ სტანიკი

ასოც. პროფ. ჯუმბერ ჩოგოვაძე

პროფ. ფრანციშეკ პრჟისტუპა

ასოც. პროფ. ქეთევან ცხაკაია

პროფ. პაველ პიეცი

პროგრამული კომიტეტი

საქართველოს მხრიდან

პოლონეთის მხრიდან

პროფ. ოთარ გელაშვილი, თავმჯდომარე

პროფ. ალექსანდრ სლადკოვსკი (თანა-თავმჯდომარე)

პროფ. ავთანდილ შარვაშიძე

პროფ. ბოგუსლავ ლაზარჟი

პროფ. ჯუმბერ იოსებიძე

პროფ. რობერტ ტომანეკი

პროფ. გიორგი ჯაფარიძე

დოქტორი პიოტრ ფოლეგა

პროფ. თეიმურაზ კოჩაძე

პროფ. პაველ დროჟდჟიელი

ასოც. პროფ. გოჩა ლეკვეიშვილი

პროფ. ანდჟეი ჩუძიკიევიჩი

ასოც. პროფ. შოთა ლომინაშვილი

პროფ. ზბიგნევ დაბროვსკი

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის საფასური უცხოელი მონაწილეებისათვის შეადგენს - 250 ევროს და მასში შედის:

 • კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა
 • სამვარსკვლავიან სასტუმროში ცხოვრება და ერთჯერადი კვება
 • კონფერენციის მასალების პუბლიკაცია (შრომების კრებული, მუშაობისათვის საჭირო ნივთები და ..)
 • ექსკურსიები წინასწარ განსაზღვრული მარშრუტებით და საზეიმო ვახშამი.

თანმხლები პირებისათვის შენატანი შეადგენს 200 ევროს.

შეზღუდული რაოდენობის მომხსენებლები საქართველოდან, მათ შორის სტუდენტები, გადაიხდიან შეღავათიან გადასახადს 150 ლარს.

საბანკო რეკვიზიტები (ლარის ანგარიში)

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   /  212693049

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0905 7509 

დანიშნულება:

მე-5  საერთაშორისო კონფერენციის  ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა აზია  -  სარეგისტრაციო გადასახადი,   მონაწილის გვარი და სახელი, / №

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   /  212693049

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0905 7509 

დანიშნულება:

მე-5  საერთაშორისო კონფერენციის  ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა აზია  -  სარეგისტრაციო გადასახადი,   მონაწილის გვარი და სახელი, / №

ანგარიში უცხოურ ვალუტაში (EUR)

Intermediary: 

  JP MORGAN CHASE BANK  NEW  YORK                                                        (USD)

 SWIFT CODE: CHASUS 33

  ACC: 409346371

  Beneficiary’s bank: 

  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

  SWIFT CODE: BNLNGE22

  Beneficiary:LEPL AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSUTY

  IBAN: GE65NB0331100001150207   

Intermediary: 

  JP MORGAN CHASE BANK  NEW  YORK                                                        (USD)

 SWIFT CODE: CHASUS 33

  ACC: 409346371

  Beneficiary’s bank: 

  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

  SWIFT CODE: BNLNGE22

  Beneficiary:LEPL AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSUTY

  IBAN: GE65NB0331100001150207   

მოთხოვნები სტატიის გაფორმების შესახებ

 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატით Word-ის ტექსტურ რედაქტორში. ყველა ველი - 2,5 სმ.
 • სტატიის ფაილის დასახელება - პირველი ავტორის სახელი, გვარი და სამუშაო თემის ნომერი (მაგ. ქართველიშვილი - 2)
 • გამოყენებული შრიფტი: სტატიებისათვის ქართულ ენაზე - Sylfaen, სტატიებისათვის პოლონურ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე - Times New Roman. სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1,0
 • ფორმულები დაბეჭდილი უნდა იყოს Microsoft Equation Editor-ში
 • გრაფიკული მასალა თავსებადი უნდა იყოს Word-ის პროგრამასთან
 • სტატიის სათაური დაწერილი უნდა იყოს პირველ სტრიქონზე (13 Pt, Bold)
 • ავტორების გვარი და ინიციალები უნდა დაიწეროს თითო სტრიქონის გამოტოვებით (12 Pt, Bold)
 • მოკლე რეზიუმე (11 Pt, italic, არა უმეტეს 600 ნიშანი) ერთი სტრიქონის გამოტოვებით.
 • გასაღები სიტყვები ერთი სტრიქონის გამოტოვებით
 • ძირითადი ტექსტი - ერთი სტრიქონის გამოტოვებით (11 Pt)
 • გამოყენებული ლიტერატურა (11 Pt) - ერთი სტრიქონის  გამოტოვებით.
 • სტატიის მოცულობა 3-7 ფურცელი
 • გამოყენებული ლიტერატურის ციტირება უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს: ISO690, PN-ISO690 (Vancouver system)

პირველ ეტაპზე ელექტრონული ფორმით იგზავნება სარეგისტრაციო ბარათი და მოხსენების მოკლე ანოტაცია. ავტორის მიერ სრული ტექსტის გადმოგზავნისთანავე ავტორს ეცნოგბება სტატიის მიღების შესახებ. აღნიშნული პროცედურის შემდეგ ავტორი აგზავნის ქვითარს საორგანიზაციო ხარჯების დაფარვის შესახებ (pdf ფორმატში). ორივე ფაილის დასახელება (სტატია და ქვითრის ასლი) უნდა იყოს შემდეგი: პირველი ავტორის გვარი და სამუშაო თემის ნომერი (მაგ. ქართველიშვილი - 2).

სტატიები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ ზემოთ მითითებულ მოთხოვნებს არ იქნება განხილული კონფერენციის ორგანიზატორების მიერ.

საკონტაქტო პირები:

ფრიდონ გოგიაშვილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტელეფონი: +995 577131581, ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ომარი კიკვიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტელეფონი: +995 593375114, ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ოთარი გელაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტელეფონი: +995 599922223, ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

თამაზი ნატრიაშვილი - მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, ტელეფონი: +995 577 392080, ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ალექსანდრე სლადკოვსკი - სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ტელეფონი: +48 605553314, ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

კონფერენციის შესახებ სრული ინფორმაცია განთავსებული იქნება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.atsu.edu.ge