აწსუ-ში საშემოდგომო სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურები

№137-1 საშემოდგომო სემესტრის შიდა მობილობისთვის პროცედურების წარმართვის შესახებ