აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

გვარი სახელი ფაკულტეტი მიმართულება ქვემიმართულება საკონკურსო თანამდებობა სასწავლო დატვირთვა კორპუსი ოთახი საათი თარიღი
1 ბაშელეიშვილი ირაკლი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 11:30 2019 წლის 14 სექტემბერი
2 ბერაძე ცირა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 11:40 2019 წლის 14 სექტემბერი
3 ბიწაძე ელზა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 11:50 2019 წლის 14 სექტემბერი
4 ზაუტაშვილი დავითი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 12:00 2019 წლის 14 სექტემბერი
5 სახელაშვილი თეიმურაზი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 12:10 2019 წლის 14 სექტემბერი
6 ჩაჩუა გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 12:20 2019 წლის 14 სექტემბერი
7 ჩუბინიძე კახა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 12:30 2019 წლის 14 სექტემბერი
8 ბაკურაძე ბაკური პედაგოგიური სწავლების მეთოდიკა მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 12:40 2019 წლის 14 სექტემბერი
9 ჩხიკვაძე ირმა პედაგოგიური სწავლების მეთოდიკა მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1119 12:50 2019 წლის 14 სექტემბერი
10 თევდორაძე ვახტანგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავური ფილოლოგია არაბული ფილოლოგია ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1118 12:30 2019 წლის 14 სექტემბერი
11 წიტაიშვილი დავითი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ისტორია საქართველოს ისტორია ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1118 12:40 2019 წლის 14 სექტემბერი
12 ხაჭაპურიძე რამაზი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ანთროპოლოგია ასოცირებული პროფესორი 250/500 I კორპუსი 1118 12:50 2019 წლის 14 სექტემბერი
13 ხაჭაპურიძე ლუიზა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ფილოლოგია ქართული ენა ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1118 13:00 2019 წლის 14 სექტემბერი
14 კვიტაშვილი გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერებები საჯარო მმართველობა ასოცირებული პროფესორი 250/500 I კორპუსი 1118 13:10 2019 წლის 14 სექტემბერი
15 რუსაძე ნანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერებები საჯარო მმართველობა ასოცირებული/ასისტენტ პროფესორი 250/500 I კორპუსი 1118 13:20 2019 წლის 14 სექტემბერი
16 ფერაძე ვასილი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერებები საერთაშორისო ურთიერთობები ასოცირებული პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1118 13:30 2019 წლის 14 სექტემბერი
17 ჭეიშვილი თამთა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერებები საერთაშორისო ურთიერთობები ასისტენტ-პროფესორი 500/1000 I კორპუსი 1118 13:40 2019 წლის 14 სექტემბერი
18 დოღონაძე თათია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გეოგრაფია ასისტენტ-პროფესორი 250/500 I კორპუსი 1118 13:50 2019 წლის 14 სექტემბერი
19 კვაბზირიძე მაგდანა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გეოგრაფია ასისტენტ-პროფესორი 250/500 I კორპუსი 1118 14:00 2019 წლის 14 სექტემბერი
20 ჯინჯიხაძე ფიქრია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გეოგრაფია ასისტენტ-პროფესორი 250/500 I კორპუსი 1118 14:10 2019 წლის 14 სექტემბერი
21 ბარბაქაძე ელიზბარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი ასისტენტ-პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 12:30 2019 წლის 14 სექტემბერი
22 კეპულაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი 250/500 IV კორპუსი 4102 12:40 2019 წლის 14 სექტემბერი
23 მუშკუდიანი ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი ასისტენტ-პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 12:50 2019 წლის 14 სექტემბერი
24 უკლება ეკატერინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი 250/500 IV კორპუსი 4102 13:00 2019 წლის 14 სექტემბერი
25 პაპიძე ზაზა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტრული ინჟინერია ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა ასოცირებული პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 13:10 2019 წლის 14 სექტემბერი
26 ფხაკაძე შორენა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტრული ინჟინერია ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა ასოცირებული პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 13:20 2019 წლის 14 სექტემბერი
27 ქათამაძე ირმა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტრული ინჟინერია ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა ასოცირებული პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 13:30 2019 წლის 14 სექტემბერი
28 გაბიძაშვილი მანანა საინჟინრო-ტექნოლოგიური ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია ასოცირებული პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 13:40 2019 წლის 14 სექტემბერი
29 გულეიშვილი ნინო საინჟინრო-ტექნოლოგიური ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია ასოცირებული პროფესორი 500/1000 IV კორპუსი 4102 13:50 2019 წლის 14 სექტემბერი