აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე დეკანის არჩევნების შედეგები

ა/წ-ს 25 სექტემრებს უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე  ჩატარდა დეკანის არჩევნებ (იხ. მიბმული ფაილი)