2019-2020 სასწავლო წლის შიდასაუნივერსიტეტი გამოცდის ბარიერგადალახულ მაგისტრანტობის კანდიდატთა პირველადი შედეგები

შენიშვნა: სააპელაციო განცხადებების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 27 სექტემბერს 10 საათიდან 15 საათემდე, I კორპუსი, ოთახი # 1211
სააპელაციო განცხადებების განხილვა გაიმართება 2019 წლის 27 სექტემბერს 16 საათზე, I კორპუსი, ოთახი # 1128
გვარი სახელი ფაკულტეტი პროგრამა
მახარაძე ხვიჩა აგრარული აგროეკოლოგია
სიხარულიძე ზურაბი აგრარული აგროეკოლოგია
ქორქაშვილი ვახტანგ აგრარული აგროეკოლოგია
შარაშენიძე ირინე აგრარული აგროეკოლოგია
მუმლაძე თეონა აგრარული ლანდშაფტური არქიტექტურა
მიქაძე ანნა აგრარული ტურიზმი
აბაზაძე ქრისტინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ასათიანი ვასილ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ბაბუნაშვილი ლიზა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ბარათაშვილი საბა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ბარდაველიძე ქრისტინა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გვენეტაძე ნიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
გოგოხია ლანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დევიძე ომარ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
დემეტრაძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ვაშაკიძე ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ზივზივაძე თეიმურაზი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კირკიტაძე ქრისტინე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
კობეშავიძე თათა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ნოსელიძე ლაშა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
სახელაშვილი ნათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
სვანაძე ალექსანდრე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
სვანაძე ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
სვანიძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ქვაჩაკიძე მონიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ქიქავა ლაშა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
შონია სოფიკო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
წიქარიშვილი მარიამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჭანჭალეიშვილი სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჭელიძე თეონა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ხოხიაშვილი ხატია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ხურცილავა მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება
ვაშაკიძე ლევანი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ლომიძე მონიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ძოწენიძე თამარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ჭაჭუა ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ჯანელიძე მარიამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ეკონომიკა
ბეჭვაია გურანდუხტი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
მამრიკიშვილი თათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
ხიჯაკაძე იური ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში (ინგლისურენოვანი)
აბაზაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
ბობოხიძე ნათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
თოთაძე გვანცა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
ნიკოლეიშვილი თამარ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალისტიკა
ბაძგარაძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
გორგაძე ციცინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
თავართქილაძე გოჩა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
თოფურია ხატია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
კაპანაძე ზურაბი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
რევიშვილი ჯემალი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
საღინაძე თამარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ტაბატაძე მედეა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ფურცხვანიძე მაგდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ჩიხლაძე თამარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ჩხობაძე ია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
ჭანტურია ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო მმართველობა
აბაზაძე ლევან ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
აბდალაძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ამბროლაძე მარიამი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
გაგილაძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
თორია ანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
კუბლაშვილი სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ლომაძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
მომცელიძე ლანა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ობოლაძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
სვანიძე ეთიკო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
უჩაძე ბართლომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ქორიძე მალხაზი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა საჯარო სამართალი
ამბროლაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ახვლედიანი ელდარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ბოდოკია დავითი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გვენეტაძე თამაზი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გიგიაძე თორნიკე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გოგელაშვილი გოგა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
გორდულაძე ილია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
თირქია მარიამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
კვიმსაძე თორნიკე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ლომსიანიძე ნინო ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
მანაგაძე ვასილი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ნასრაძე ოთარი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ნიკოლაძე ვიქტორია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
რევიშვილი გივი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
რობაქიძე გიგა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
საკანდელიძე სალომე ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
სინაურიძე პაპუნა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
სოფრომაძე ანზორი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ტაბატაძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
უკლება ზაზა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
შარვაშიძე გიორგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
შარვაშიძე ნიკა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
ჭანტურია ნათია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა სისხლის სამართალი
დანელია ხატია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
დვალიშვილი ანა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
ჯგერენაია ანა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია
გოგაძე ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
გოგიძე გიგა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
კრავცოვა ელენე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
კუტივაძე შმაგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
მაჩიტიძე შმაგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
მეგენეიშვილი რუსუდან ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
მუშკუდიანი თორნიკე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
ონიანი არსენი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
ჩიხლაძე გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები
გელენიძე მაგდა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
კლდიაშვილი თამარი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
მელაძე გივი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
სახელაშვილი გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
სხილაძე გურანდა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ქაშიბაძე ანი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ჩიხლაძე სოფიკო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
ხობუა მარიამი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკა
კირკიტაძე სალომე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
მიქაუტაძე ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ცხადაძე ანა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ჭანია ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ჭანჭალეიშვილი სოფიკო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
გოგიტიძე თამარი მედიცინის ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ერთობლივი)
ფურცხვანიძე ლევანი მედიცინის ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ერთობლივი)
გიორგაძე რუსუდან მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
გოგიძე გიორგი მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
მაჭარაშვილი როსტომ მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ჩიხლაძე სალომე მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ხუციშვილი ანა მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ახალაია ნელი მედიცინის ფარმაცია
კინწურაშვილი თამარი მედიცინის ფარმაცია
ასათიანი ლენა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბერიძე ანა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ბოლქვაძე მარიამ პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
გაბადაძე თამარი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
გაბრიჭიძე თამუნა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
გოგიშვილი მარი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
გუგუმბერიძე თამუნა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
გურეშიძე თამარ პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ენდელაძე ლანა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
თურქაძე ქრისტინა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
კალატოზი გვანცა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
კაპანაძე თამარ პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
კიკნაძე ლალი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
კოპალიანი ნათია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
კუჭავა გვანცა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ლაგვილავა ია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ლაღაძე მარიამი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მელია ეთერი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
მიქავა თამრიკო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
პაიკიძე ნათია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
რუხაძე მარიამი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სვანიძე ხატია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სილაგაძე ნინო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სიჭინავა ქრისტინე პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სოგომონიანი მარიამი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
სხილაძე ია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ფაცურია თამრიკო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
შენგელია ლია პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჩიხლაძე თორნიკე პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ცირამუა ლამზირა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
წაქაძე ცისანა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჭანტურია ცირა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჭიტაძე მეგი პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ხვარეშია ლადო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ხორავა თეონა პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
ჯოჯუა ნინო პედაგოგიური განათლების მეცნიერებები და მართვა
თურმანიძე იგორი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
უშვერიძე გიორგი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ფურცელაძე დავით საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ქოიავა რევაზი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკა
ბუიღლიშვილი ბექა საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
ტყეშელაშვილი ნოდარი საინჟინრო-ტექნიკური ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
აბდალაძე პოლიკარპე საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ბუცხრიკიძე თამაზ საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ბუცხრიკიძე იულონი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
გუსეინოვი ნოვრუზ საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
იოსავა დიმიტრი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
კუხალაშვილი ნიკა საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
მაჭავარიანი შმაგი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
მახარაძე ერეკლე საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ფუტკარაძე გივი საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ქაშიბაძე ალექსანდრე საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ჩუბინიძე ლია საინჟინრო-ტექნიკური მშენებლობა
ახვლედიანი ნინო საინჟინრო-ტექნიკური სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
ლეკვეიშვილი ბექა საინჟინრო-ტექნიკური სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
გურგუჩიანი გაგა საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
ზურაბიანი თორნიკე საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
ფანცულაია გიორგი საინჟინრო-ტექნოლოგიური გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
ბიბიჩაძე ზურაბი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
გორგაძე სალომე საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
ლაცაბიძე თამარი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
რობაქიძე მარიამი საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
უღრელიძე ხატია საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
ჭაბუკიანი გიგა საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
ჯვარშეიშვილი ლანა საინჟინრო-ტექნოლოგიური სასურსათო ტექნოლოგია
აბულაძე ნინო საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
კუპრეიშვილი ქეთევანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
მაკარიძე ქეთევან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
მარდალეიშვილი ხატია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
მესხი ლელა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
საკანდელიძე მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ამერიკისმცოდნება
კაკაურიძე დავითი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
კაშია ლაზარე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
გუტიძე გურამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
ჭანტურია სერგო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია
სამხარაძე მირანდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ენა და ლიტერატურა
ქობულაძე ანანო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ენა და ლიტერატურა
ცხადაძე ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ენა და ლიტერატურა
ჭაუტიძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ენა და ლიტერატურა
ხანთაძე შორენა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ენა და ლიტერატურა
აბაკელია გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
გუგუციძე თორნიკე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
კავთელაძე მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ხარაბაძე გურამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
ჯალაღონია თედორე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
მაცაბერიძე ლია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ევროპისმცოდნეობა
მეფარიშვილი თეონა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
ხინგავა ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
ენდელაძე ვახტანგ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია
კობახიძე აკაკი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია
ფუტკარაძე ქეთევან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია
აბულაძე მიხეილ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ლინგვისტიკა
ასათიანი თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ლინგვისტიკა
გაბელაია მარიამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ლინგვისტიკა
კეთილაძე მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ლინგვისტიკა
ღვალაძე ხატია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ლინგვისტიკა
ბუხაიძე ირინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ენა და ლიტერატურა
გრძელიძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
გუჯეჯიანი ეკატერინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
მინაშვილი თენგო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ფორჩხიძე ფარსმანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ჩაკვეტაძე გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ჩიხლაძე მურმანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ცერცვაძე გელა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ჭიღლაძე თეკლე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ხელაძე სულიკო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ხურციძე გიორგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საქართველოს ისტორია
ფოჩხუა თორნიკე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები
ჩიქოვანი სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები
ჩხობაძე სულიკო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფრანგული ენა და ლიტერატურა
პაიჭაძე თამუნა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
პერანიძე მარიამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველური ენათმეცნიერება
არაბიძე მარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
გედენიძე ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
გვასალია ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
გოგინავა სალომე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
კვერეხაძე ხატია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
კლდიაშვილი მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ტაბატაძე მარიამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ჩიქოვანი ნიკოლოზ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა
ცინაძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურა