სტუდენტთა კარიერული ზრდის ხელშეწყობა

27 სექტემბერს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული ხელშეწყობის მიზნით უმასპინძლეს სს „საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენლებს. სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს სს „საქართველოს ბანკის“ თანამშრომლებმა გააცნეს მიმდინარე ვაკანსიები. ვაკანსიებით დაინტერესებულ პირებს შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით ჩაუტარდათ გასაუბრება.