ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად გრანადის უნივერსიტეტში, ესპანეთი 2019-2020 სასწავლო წელი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს.
სწავლების ენა - ესპანური (მინ. B1)

ინგლისურენოვანი კურსებისა და სპეციალობების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე: (ინგლისური ენის სერტიფიკატი მინ. B2)
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი - 5 თვე.
საჭირო დოკუმენტები (ინგლისურ ენაზე):
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
4. სასწავლო ხელშეკრულება (იხ. დანართი)
5. ნიშნების ფურცელი
6. სტუდენტის ცნობა
7. სამოტივაციო წერილი
კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭირო პროცედურა:
1. ჩამოთვლილი საბუთების ჩაბარება აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში 2019 წლის 24 ოქტომბრამდე
2. ონლაინ აპლიკაციის შევსება 2019 წლის 30 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე: https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en
ან მიმართეთ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს III კორპუსი V სართული ოთახი 3504