ბელარუსის ეროვნული აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამები

ბელარუსის ეროვნულ სამეცნიერო აკადემიასთან არსებულ სამეცნიერო კადრების მომზადების ინსტიტუტი აცხადებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღებას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.

სასწავლო პროგრამები ხელმისაწვდომია რუსულ და ბელარუსულ, ასევე ინგლისურ ენებზე.
პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე