კონფერენცია „ანალიზი და მომიჯნავე საკითხები“

2019 წლის 26-27 ოქტომბერს შედგება კონფერენცია „ანალიზი და მომიჯნავე საკითხები“. კონფერენცია ეძღვნება აწსუ-ს ღვაწლმოსილი პროფესორის გიგლა ონიანის (1949-2013) 70 წლის იუბილეს.

იხილეთ პროგრამა და თეზისები