დოქტორანტ ანა წერეთელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 28 დეკემბერს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   „დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ანა წერეთელს სადისერტაციო ნაშრომის “თხრობის სტრუქტურის სპეციფიკისათვის ვირჯინია ვულფის რომანებში („მისის დელოუეი“, „შუქურისაკენ“”) საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.