დოქტორანტ ანა წერეთელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 28 დეკემბერს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   „დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ანა წერეთელს სადისერტაციო ნაშრომის “თხრობის სტრუქტურის სპეციფიკისათვის ვირჯინია ვულფის რომანებში („მისის დელოუეი“, „შუქურისაკენ“”) საჯარო დაცვა.