ტრენინგი სახელწოდებით - „მე ვარ ბრენდი“

2019 წლის 11 და 12 დეკემბერს ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გთავაზობთ 12 საათიან ტრენინგს სახელწოდებით ,,მე ვარ ბრენდი!’’, ანუ როგორ წარვადგინო საკუთარი თავი?

ტრეინინგი გაიმართება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მესამე კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში (#3317).
ტრეინინგის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას ქართულ და ფრანგულ ენებზე იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

იხილეთ თანდართული ფაილი (ქართულ ენაზე)

იხილეთ თანდართული ფაილი (ფრანგულ ენაზე)