აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნები ჩატარდა

ა/წ 17 დეკემბერს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარდა დეკანის არჩევნები (იხ. მიბმული ფაილი).