საგაზაფხულო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობა

31 იანვრიდან დაიწყება და 8 თებერვლამდე გაგრძელდება შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის მსურველთა რეგისტრაცია. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ №11§1 შიდა მობილობის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დანართი № 1–ის შესაბამისად განსაზღვრის შესახებ, სადაც მოცემულია სპეციალობების ჩამონათვალი და ადგილების რაოდენობა.
გისურვებთ წარმატებებს.