№ 11 § 1 23.01.2020 წ. შიდა მობილობის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

№ 11 § 1 23.01.2020 წ. შიდა მობილობის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ