ჩინეთი/UNESCO-ს ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისათვის

გამოცხადდა საბუთების მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის ჩინეთი/UNESCO-ს ერთობლივ სასტიპენდიო პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტების სწავლას ჩინეთის უნივერსიტეტებში.

დეტალური ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის პირობების, აუცილებელი საბუთების და ჩინეთის უნივერსიტეტების შესახებ იხილეთ:
http://mes.gov.ge/uploads/Announcement%20Letter-UNESCO-China%20Co-sponsored%20Fellowships%20Programme%202019-2020.pdf
განაცხადების მიღება იწარმოებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 26 თებერვლის ჩათვლით.