თურქეთის მთავრობის სტიპენდიები

თურქეთის მთავრობ 2020-2021 სასწავლო წლისთვის საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის აცხადებს სტიპენდიებს.  
სტიპენდიის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს  ონლაინ ვებ-გვერდის საშუალებით https://turkiyeburslari.gov.tr/en მ/წ 20 თებერვლამდე.