აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარე მობილობით ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტებმა, რომლებიც გარე მობილობით ჩაირიცხნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2020 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. ატესტატის ასლი;
2. ერთიანი ეროვნული გამოცდების სერთიფიკატის ან სახელმწიფო გრანტის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. სასწავლო ბარათის (ნიშნების ფურცელი) ქსეროასლი, დამოწმებული სასწავლებლის ბეჭდითა და ხელმოწერით;
4. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
5. სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
6. პირადობის მოწმობის ასლი.
შენიშვნა: ა) სტუდენტი ვალდებულია განაცხადოს წერილობითი თანხმობა მობილობის დასკვნაზე ხელმოწერით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მობილობის პროცესი არ ჩაითვლება განხორციელებულად. ბ) მობილობის განხორციელებიდან ერთი თვის განმავლობაში სტუდენტი ვალდებულია აწსუ-ში წარმოადგინოს პირადი საქმის დედნები და ასევე გააფორმოს ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტს შეუჩერდება სტატუსი.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama umraniye evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat