ციფრული ტექნოლოგიები დღევანდელ რეალობაში

დღევანდელ რეალობაში აქტუალური თემად კვლავ რჩება დისტანციური მეთოდების გამოყენების ტექნიკების ფლობა, თუმცა არაერთგვარ საინტერესოა თუ რამდენად შესაძლებელია ქალმა ღრმად შეისწავლოს და ჩაერთოს ციფრულ ტექნოლოგიებში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური კვლავ აგრძელებს სტუდენტთათვის და კურსდამთავრებულთათვის აქტუალურ საკითხებზე დისკუსიებს.

2020 წლის 15 მაისს 14:00 საათზე ციფრული კომუნიკაციების სპეციალისტი - ლილი ფულარიანი გაგვიზიარებს თავის ცონას და გამოცდილებას ციფრულ ტექნოლოგიებზე, ასევე  გვესაუბრება თუ რა ადგილი უკავიათ დღეს ქალებს ტექნოლოგიებში და რატომ არის საჭირო ქალების ჩართულობა ამ მნიშვნელოვან სფეროში.


შეხვედრის ლინკი ? https://bit.ly/2VTwsIL